רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

 

קורסי ביופיסיקה לתואר שני

קורסים המסומנים בכוכבית (*) ניתנים לסירוגין, אחת לשנתיים

 

מס' קורס שם הקורס המרצה נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול שעות מעבדה
80-950 סמינריון בביופיסיקה- קורס חובה פרופ' האס 0.5 1    
86-895 ביופיסיקה וננו-פוטוניקה- קורס חובה פרופ' גרעיני 1.5 2 1  
80-351 ביולוגיה מערכתית ד"ר עופרן 1 2    
80-338 נוירופיסיולוגיה תאית ד"ר קורנגרין 2 4    
80-535 מודלים ביומתמטיים ב פרופ' נוימן ופרופ' מר 1.5 2 1  
80-870 גורמים פיזקליים בתהליכים ביולוגיים בים * פרופ' קיזנר 1 2    
80-871 דנימיקה של מעכות אקולוגיות ימיות * פרופ' קיזנר 1 2    
80-835 ESR+NMR * פרופ' מאירוביץ 1 2    
80-336 נוירוביולוגיה אינטגרטיבית * פרופ' זיסויין 2 4    
80-388 תעלות יוניות מבנה ובקרה* ד"ר פז 1 2    
80-531 ביואינפורמטיקה פרופ' אונגר וד"ר עופרן 2 4    
80-836 ביופולימרים: מבנה ותפקוד*

פרופ' אונגר ופרופ' האס

1 2    
80-862 ניתוח והצגת תוצאות מדעיות פרופ' נוימן 2 2 2  
80-852 שיטות בביולוגיה מולקולרית ד"ר קטקוף 1.5     3
27-436 רשתות נוירונים פרופ' קנטר 2 2 2  
27-434 מעבדה בנוירוביולוגיה ד"ר הורביץ 2     4
84-310 כימיה אורגנית פיסיקלית פרופ' הוז 1.5 2 1  
84-850 אלקטרוכימיה פרופ' אורבך 1 2    
84-964 מנגנוני תגובות וקטליזה מחקר ובקרה* פרופ' אלבק 1 2    
84-965 קטליזה אנזימטית-שיטות מחקר ובקרה* פרופ' אלבק 1 2    
84-326 מכניקת הקוונטים וספקטרוסקופיה פרופ' גורדון 2.5 3 2  
84-946 מבוא למיקרוסקופיה ד"ר גרינבלט 2 2 2  
84-328 כימיה חישובית פרופ' מאיור 2 2 2  
84-860 מחשבים במעבדה ד"ר בן-ציון 2     4
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות פרופ' רוזנבלו 2 4    
86-385 מעבדה בפיסיקה יישומית פרופ' פרידמן 1.5     3
86-853 תהליכים אקראיים בפיסיקה* פרופ' ברקאי 1.5 2 1  
86-844 פיסיקה של התא החי פרופ' רבין 2 2 2  
86-386 מעבדה מתקדמת פרופ' פרידמן 1.5     3
86-807 מבוא לננו-טכנולוגיה * פרופ' גרעיני ופרופ' מסתאי 2 3 1  
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' פרידמן 1.5     3
86-892 מיקרוסקופיה והדמיה אופטית פרופ' גרעיני 2 2 2