BIU Campaign
בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבות השילוב של תחומי מדעי הטבע השונים. הביופיסיקה, נולדה כתגובה להתמחות-היתר הצרה שאפיינה את המחקר המדעי במאה העשרים והיא משלבת ידע מתחומי המדעים המדויקים, כמו פיסיקה, כימיה ומתמטיקה, עם מדעי החיים כמו ביולוגיה ורפואה.מסלול הלימודים לתואר ראשון בביופיסיקה פותח בפני בוגריו את מגוון האפשרויות הרחב ביותר בבחירת תחומי ההתמחות המקצועית בהמשך הדרך. המשך...
יצירת קשר