נושאי מחקר

שם ת/נ נושאי מחקר ביופיסיקה ננוטכנולוגיה ביופיסיקה תאית ביופיסיקה מולקולרית ביופיסיקה מערכתית
ד"ר ירדן אופטובסקי נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' בנימין ארנברג ז"ל נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1]
 • ביופיסיקה ננוטכנולוגיה
 • [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה ננוטכנולוגיה

ביופיסיקה מולקולרית
ד"ר גיל גובס נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' יובל גרעיני נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1]
 • ביופיסיקה ננוטכנולוגיה
 • [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה ננוטכנולוגיה

ביופיסיקה תאית ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' אלישע האס נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
ד"ר יוני טוקר נ
  [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1]
 • ביופיסיקה ננוטכנולוגיה
 • [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה ננוטכנולוגיה
ד"ר ירדן טשיל נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' אוה מאירוביץ נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
ד"ר ינאי עופרן נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
ד"ר רחלה פופובצר נ
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה תאית
ד"ר יואב פז נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' אלון קורנגרין ת
 • ביופיסיקה מערכתית
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה תאית ביופיסיקה מערכתית
ד"ר בינה קליסקי נ
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1]
 • ביופיסיקה ננוטכנולוגיה
 • [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה ננוטכנולוגיה

ביופיסיקה תאית
ד"ר תומר קליסקי נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה תאית ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' יצחק רבין ת
 • ביופיסיקה מערכתית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מערכתית
ד"ר שרון רוטשטיין נ
 • ביופיסיקה מולקולרית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מולקולרית
פרופ' נדב שנרב ת
 • ביופיסיקה מערכתית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה מערכתית
ד"ר אורית שפי נ
 • ביופיסיקה תאית
 • [field_research_supercond_value_1] [field_research_satisticcal_phy_value_1] [field_research_solidstate_value_1] [field_research_atomic_ph_value_1]
ביופיסיקה תאית