סגל מינהלי

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' רחל רוטברג מרכזת המחלקה 03-5318433/4
גב' ריטה דדיומוב מזכירה 03-5318433/4
גב' אורטל מזרחי מזכירות 03-5318433/4

ספריה

שם תפקיד טלפון
גב' נעה כהן מנהלת הספריה לפיזיקה 03-5318437