סגל אקדמי

ראש התוכנית

שם דרגה
פרופ' אלישע האס ראש תחום מדעי החיים

אחראי תחום

שם דרגה
ד"ר ירדן טשיל ראש תחום כימיה

חברי סגל

סגל המחלקה לכימיה